Tankar kring en verksamhetsplan!

Hushållens disponibla inkomst och deras andel av BNP har ökat. Samtidigt är det tydligt att en mycket liten andel av hushållens resurser går till ideell verksamhet. Hushållen väljer i istället att öka sin konsumtion av annat. Jämfört med andra länder med liknande strukturer och skattetryck håller svenskarna lite hårdare i plånboken när det gäller givande.

Sett ur det perspektivet tycks det behövas en rejäl portion nytänkande för att utveckla mer effektiva metoder för insamling och medlems- rekrytering.

Det finns en ganska stor grupp – cirka 25 % av allmänheten – som inte är positivt inställda till ideella organisationer. Omräknat till befolkningen 16–74 år utgör den gruppen drygt 1,7 miljoner människor. Den viktigaste orsaken till detta är att man inte har förtroende för hur organisationerna hanterar pengar från givare och medlemmar.

Ord som fiffel och båg, höga löner och kostsam administration nämns som skäl till den negativa inställningen.

Många finansiärer, särskilt offentliga, men även företag och privata givare vill öronmärka sin finansiering till specifika projekt och insatser, vilket kan tolkas som att man litar mer på sin egen bedömning av vad som behövs än organisationens. Samtidigt upplever många, särskilt små organisationer, att organisationens egna finansiella resurser är en begränsande faktor för att kunna samla in mer pengar.

En utmaning är att hitta ett sätt att tänka, göra och förklara vad som skiljer löpande administration från investering, vad som skiljer utveckling från slöseri.

Vi har idag en massa ”medtävlare” om de dryga 12 miljarder som svensken skänker på olika sätt. SOS barnbyar, UNICEF, Röda Korset, Cancerfonden och andra tongivande aktörer har tagit Lions plats i samhället vilket gör att vi har idag svårt att hitta vår ”riktiga plats” i givarens naturliga minne och agerande.

Lions måste ha en klar och tydlig inriktning för att kunna ta tillbaka sin platts.

Lions Club Internationals fyra tydliga hörnstenar är därför bra ledfyrar:
SYN – UNGDOMMAR – MILJÖ – HÄLSA

Mot bakgrund av ovanstående bör vår inriktning 2015-2016 vara.

Med utgångspunkt i Lions Sveriges verksamhet,
”För samhällsansvar och livskvalité i Sverige”
Skall vi gemensamt verka och arbeta utifrån ledorden:
FRAMTID, FÖRNYELSE, FÖRÄNDRING och FÖRYNGRING.

”Detta för att skapa en stabil plattform för vårt framtida arbete där förtroende råder och där vi kan träffas och trivas även i framtiden.”

Fokus kommer att vara tillväxt och kontinuitet. Särskilt fokus skall läggas inom segmenten kvinnor och ungdomar.
Samt en satsning på nyklubbsbildande.

Annonser
Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

Att ordna ett möte!

Han kom in som en höststorm i november frustade fryntligt och sa: ”Nu skall vi ordna Riksmöte för Lions i Västerås 2016”.

Är du inte riktigt klok sa en del, vet du var du ger dig in på? När jag var DG då ordnade vi ett riksmöte och ”gud vad vi fick jobba”

Eftersom jag har haft ett arbete där jag bland annat ordnat liknande tillställningar, så vet jag att arbetet inte är så hårt som en del vill göra gällande. Jag har också sett vad roligt man kan ha under tiden, samt under själva mötet. Visst är det en del arbete, men bara man vet ”vilka knappar och i vilken ordning man skall trycka på dem” så blir det mycket lättare.

Nu står jag här i vårsolen fortfarande fryntligt frustande över att vi har skapat en arbetsgrupp, som under majdagarna i Linköping skall presentera varför vi skall anordna Lions Riksmöte 2016. Det skall bli mycket roligt – extra roligt är ju att vi i år också har en motkandidat, nämligen Stockholm. Må bästa förslag vinna.

Att anordna ett Riksmöte eller ett Distriktsmöte för den delen, ger en otrolig möjlighet att kunna marknadsföra Lions, vad vi gör och vad vi står för. Marknadsföringen/ temat skall ju givetvis riktas in mot något. Här tycker jag att Linköping är rätt ute, vi kommer att utveckla detta och föra det vidare.

Miljön. Det är glädjande att Trollhättan har skrivit en motion till RM i Linköping om detta. Här har vi en oerhört stor potential att ta hand om ”äga och driva” i sann Lions anda. Denna ”stafett pinne” får vi inte tappa utan skall bli en av våra stora lysbojar. Vi kommer att titta extra mycket på detta inför Västerås.

Väl mött i Linköping och givetvis: Rösta på Västerås 2016

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

Jordfräs eller helikopter!

Kan man vara båda samtidigt? (jag tycker om att skriva/tala i bilder)Jag tror att man nästan måste vara det som medlem i Lions.
Det är både lärande och vitaliserande för både den enskilde och klubben.
Man måste arbeta på alla nivåer – från de minsta aktiviteterna till de stora sammanhangen. Att hjälpa till med att hugga julgranar får samma uppmärksamhet som Lions organisation/struktur förändring. Att åka hiss i stort och smått är mycket berikande.

Här finns en otrolig möjlighet för bland annat dagens ungdom att lära sig, samtidigt som man gör nytta, både lokalt, nationellt och internationellt. Samtidigt att de kan lära sig att djävulen sitter i detaljerna. Det vill säga att man måste kolla detaljerna – det går inte att bara tro att någon annan hugger granarna.

Man får också lära sig att ingen bara kommer med färdiga lösningar. Man får ta ett steg i taget och lära sig av sina erfarenheter. Den lärande organisationen, man filar hela tiden på sina kantigheter och utvecklar sina positiva sidor.

När man blir medlem i Lions som är en organisation om än lite stelbent, (man kanske lätt blir lite stel när man snart är 100 år) Lions är dock en av världens största organisationer och här kan man verkligen ges möjligheter att vara både jordfräs och helikopter. Man kan vara med och skapa förnyelse, som både inspirerar, aktiverar och engagerar.

Detta är en härlig känsla.

Fråga Din granne – kompis – ungdomar om de vill dela detta med Dig.

Tycker Du jag har fel hör av dig, har jag rätt kan du också höra av Dig.

God Jul & Gott Nytt År.
Åke

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Verkligheten är komplicerad.

Jag sitter och kliar mig i skallen och funderar över hur verkligheten fungerar. Jag har inget bättre för mig just nu, så jag har plitat ned några av mina funderingar.

Det finns många olika dimensioner av verklighet som man skall ta hänsyn till när man tillexempel studerar den marknad som min Lions Club befinner sig i. Nu är det inte bara svårt att förstå och blicka ut över omgivningen där mitt distrikt eller klubb verkar. Det är till och med hemskt svårt att förstå de olika ”marknadsaktörerna” d v s de människor eller grupper av människor som finns runt oss. Man skall förstå deras attityder, värderingar, beteenden och andra underliggande handlingsmotiv.
Människan är komplicerad, vi vet nog alla hur problematiskt det kan vara att förstå en egen familjemedlem eller sig själv för den delen. Det blir än mera uppenbart när man skall försöka sig att förstå alla potentiella medlemmar.

Sedan finns det ytterligare ett problem som komplicerar det hela och det är verkligheten. Verkligheten är inte statiskt utan dynamisk och föränderlig. Även om det ibland tar lång tid med utveckling så förändras allt med tiden. Utvecklingen är linjär och kaotisk och tar jätte kliv ibland och ibland små små steg.

Även om man mot förmodan lyckas att överblicka marknaden och förklara aktörernas beteenden i dag, så är det inget som säger att det är så i morgon. Vem trodde på 60 – talet att det skulle finnas en dator i varje hem, Du som läser detta nu, hade du hört talas om internet i början på 90 – talet och att du kunde läsa denna blogg på din Ipad sittandes på en sandstrand i Mexico.

Människors behov, önskemål och efterfrågan förändras hela tiden. Nya produkter, tjänster utvecklas kontinuerligt. Nya företag, nya organisationer skapas slås samman och läggs ned. En slutsats borde bli att kunskap om min omgivning snabbt blir föråldrad.

Skall man då bara lägga sig ned och dö? Absolut inte – Slutsatsen blir snarare behovet av information blir ännu viktigare och att deltaga i all utbildning som erbjuds. Ju mera man vet ju bättre beslut kan man fatta. Jag tror därför att vi inom Lions måste se på vår organisation som ett företag och våga erkänna att förändringar är av godo. Jag törs garantera att framtidens Lions, klubbarna , mötena etc. kommer definitivt  inte se ut som i dag och det kommer att vara mycket positivt för Lions.

Det är kul med förändringar bara man vet vad man gör.

Vi hörs Åke

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Hur är allmänhetens inställning till välgörenhet?

 

Undersökningsföretaget Novus har gjort en undersökning i april nu i år. Nedan kan man se vad svensken svarat. Målgruppen är män och kvinnor 18-79 år, riksrepresentativt urval. Totalt genomfördes 1 073 intervjuer.

Jag har sammanställt informationen nedan från undersökningen. Personligen så tycker jag att det finns mycket matnyttigt här. Information som vi som Lionsklubbar bör fundera över och använda sig av. Vi skall ju veta att vi i Lions inte finns bland de 10 största insamlingsorganisationerna i Sverige. Så det finns ett otroligt stort informationsbehov vad vi gör och vart våra pengar går.  

En reflektion jag gjort är att man kan se att intresset och viljan att skänka pengar ökar bland svenskar. Men för att attrahera kommande generationer behöver vi förnya sätten att donera. Därför måste vi söka nya grepp för innovativ insamling som tillgodoser kraven hos den nya tidens konsumenter.

Jag skall inte orera mera över detta utan Du får själv skapa Dig en uppfattning.

Hälsningar Å

 

Två av tre tror att det som spelar mest roll varför människor ägnar sig åt välgörenhet är att man ser behoven i världen och Sverige.
Kvinnor ( 37%), åldersgruppen 30-49 år (36%) samt högutbildade (36%) svarar i högre grad ”Fler möjligheter än tidigare att göra goda saker” 

Pensionärer (79%) svarar i högre grad ”Man ser behoven”

Åtta av tio tror att en anledning till att människor inte bidrar till välgörenhet är att de inte litar på att det går till avsett ändamål. 

Män svarar i högre grad ”Ser inte resultaten” (46%) 

Högutbildade svarar i högre grad ”Tycker det är någon annans  ansvar” (45%) 

Åldersgruppen 65-79 år svarar i högre grad ”Litar inte på att det går till avsett ändamål” (89%) 

Studenter svarar i högre grad ”Orkar inte/har inte tid” (53%) och ”Känns gammalt och förlegat” (43%)

Sex av tio väljer pengagåva om de på något sätt skulle bidra till välgörenhet. 
Kvinnor svarar i högre grad ”Köpa Second hand” (39%) 

Kvinnor (52%), Studerande (56%) samt Tjänstemän (54%) svarar i högre grad ”Välja miljö- och rättvisemärkt” 

Pensionärer svarar i lägre grad ”Välja miljö- och rättvisemärkt” (34%)

Sju av tio väljer ett ändamål som de känner starkt för och en tredjedel ett känt varumärke man litar på om man ska ge till välgörenhet. 
Kvinnor (76%) och åldersgruppen 65-79 år (78%) svarar i högre grad ”Ändamål jag känner starkt för” 

Åldersgruppen 18-29 år svarar i högre grad ”Rekommendationer från vänner och bekanta” (20%) 

Pensionärer, åldersgrupperna 50-64 år  och 65-79 år svarar i högre grad ”För jag har sett vilka resultat de åstadkommer” (31%)

Fyra av tio tar reda på information om en organisation man inte tidigare skänkt till innan man ger och fyra av tio ger bara till organisationer man redan känner till.
Kvinnor (44%) och åldersgruppen 65-79 år (49%) svarar i högre grad ””Skänker enbart till organisationer jag redan känner till” 

Högutbildade (48%) och Studenter (53%) svarar i högre grad ”Ja”

Två av tre tror att välgörenhetsorganisationer kan förändra världen. 
 Kvinnor (25%) och studenter (30%) svarar i högre grad ”Ja, absolut” 

Män (32%) och Arbetare (34%) svarar i högre grad ”Nej”

 

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

I huvudet på en 2VDG

 

Ja vad finns där? – Vet knappt själv – jo jag vet, att det finns mycket värme, humor/allvar – visioner och vilja. Vilja att hjälpa andra och att ha roligt tillsammans med kompisar. Viljan att bygga en ny ”Lionsbil” med en som en kompis sa, ”ha en liten backspegel och jäkligt stor framruta”. Med andra ord, man kan då se ordentligt in i framtiden!

Har nu varit på mitt första AU möte för vårt distrikt, skall bli roligt att sjösätta vårt första Distriktsrådsmöte i september. Vi kommer att stå inför stora utmaningar detta år och nästa och nästa….. men det viktiga är att vi utformar tankar/idéer inför detta. Vilka är då utmaningarna? Som alla föreningar så är det medlemsantalet och i vårt fall även distriktsindelningarna.  Hur skall vi tackla detta?

Kan vi driva vårt distrikt/klubb som ett ”företag” absolut inte säger många, detta är en idel förening. Absolut anser jag, detta är ett måste om vi skall överleva. Vi måste i samråd med MD ta fram en plan hur vi skall se ut om 5 – 10 – 20 ÅR. samt att man tittar på” Hur ser vår omgivning ut under denna tid, hur förändras samhället, vart kommer folket att bo, hur kommer inställningen vara till insamlingar/hjälparbete etc. Pan Nordiska, Pan Europeiska samarbeten”. Skala av antalet aktiviteter och bli tydligare och framför allt hur vill vi att omgivningen skall uppfatta oss!!!!

”Surt sa räven om rönnbären” Ja kanske det, men detta är den verklighet vi står inför. Men om vi sätter oss i den där Lionsbilen med den stora framrutan, då kommer vi klara detta tillsammans och vi kommer att upptäcka vad roligt vi kommer att ha med dessa förändringar. För att inte tala om hur stolta vi kan vara, att vi förnyar/föryngrar vår förening/organisation.

Helikopter inte bara ett transportmedel, när man sitter där uppe så ser man omgivningen under sig på ett helt annat sätt, man ser en helhet, man ser hur vägar, sjöar, åar knyts samman etc.. Detta tror jag är en viktig nyckel inför framtiden att vi alla tittar med lite helikoptersyn. Det så många i dag som tittar igenom ett sugrör och då blir saker och ting svåra och man tappar sugen. Det finns så många tappade sugar där ute så det räcker och blir över. Nä – släng sugröret och se saker ovanifrån.

Detta är lite som rör sig i mitt huvud just nu, har du synpunkter är du mer än välkommen att höra av dig.

Tills nästa gång vi hörs – prova att se saker lite grann från ovan:)

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

25 kronor i månaden!

Vi har barn här i Västerås med omnejd som måste vara på sjukhus långa perioder. De tillbringar tiden på sjukhuset för behandlingar av olika slag. Men de är ändå glada att denna hjälp finns.

Vi vuxna som någon gång får besöka akuten på sjukhuset gnäller, när vi får vänta ett par timmar. Barnen är på sjukhuset i veckor, men de gnäller inte. Barnen som är vår framtid, är helt otroliga.

Vi vill hjälpa barnen att göra deras vistelse på sjukhuset lite drägligare, genom att samla in pengar så att vi exempelvis kan köpa digitala spel, böcker, tv, etc, etc. när de är på sjukhuset för sina behandlingar.

Själva grundidén med detta är att barnen skall känna sig trygga och lite mera som om de vore hemma. Idén till denna insamling fick vi från ett radioprogram för några månader sedan. Det var en kille som själv samlade in pengar till sitt sjukhus, för att han ville ha det lite roligare när han och hans kompisar ( som han uttryckte det) var på behandling.

Vi gör nu detta i samarbete med barnsjukhuset i Västerås och önskelistan är framtagen i samråd med sjukhuset.

 Hur kan Du hjälpa till?

Jo genom att bli vän med Lions Tillberga, för 25 kronor i månaden eller 300 kronor per år hjälper du oss att hjälpa barnen. Du kommer också att få en tidning och inbjudan till någon trevlig aktivitet.

Du sätter in pengarna på vårt plusgiro: 815039-3 och märker pengarna ”Vän” och anger en adress eller e-mail så blir det lättare för oss att skicka svar/tack till er.

Med vänliga Hälsningar

Lions Club Tillberga.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar